White River Trail -- 1994

I found this little glacier melt stream on the trail to the White Glacier on Mt. Rainier.

Photograph by K. L. Slusher


next
return